PrimoPDF 5.1.0.2

PrimoPDF 5.1.0.2

Nitro PDF Software – 7,2MB – Freeware
ra khỏi 45 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
PrimoPDF là một công cụ miễn phí chất lượng cao PDF sáng tạo, bao gồm một giao diện người dùng thân thiện cho phép in sang PDF từ hầu như bất kỳ ứng dụng Windows. Chuyển đổi sang PDF từ bất kỳ ứng dụng bằng cách đơn giản 'in ấn' tới máy in PrimoPDF - nó không thể dễ dàng hơn! Trong vòng vài phút, bạn có thể tạo các file PDF chất lượng cao bằng cách chuyển đổi từ Word, Excel, và hầu như bất kỳ loại in tệp khác.

Tổng quan

PrimoPDF là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Nitro PDF Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 660 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PrimoPDF là 5.1.0.2, phát hành vào ngày 29/07/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 25/09/2007.

PrimoPDF đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 7,2MB.

Người sử dụng của PrimoPDF đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PrimoPDF!

Cài đặt

người sử dụng 660 UpdateStar có PrimoPDF cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản